Introductie

Veel gestelde vragen

1. Wat heb ik aan de zelfevaluatie?
Dit helpt u bij het kiezen van uw nascholing. Het geeft u inzicht in uw kennis en vaardigheden (stap 1), in de onderwerpen die van belang zijn voor uw werk (stap 2) en in wat u interesseert (stap 2). De zelfevaluatie richt zich op de generieke (niet veterinair inhoudelijke) competenties.

2. Ik weet al welke nascholing ik wil, waarom moet ik de zelfevaluatie toch invullen?
Het totaal van de zelfevaluaties geeft een geanonimiseerd beeld van de opleidingsbehoefte. Hierdoor kan specifieke scholing ontwikkeld worden waar behoefte aan is.

3. Ik wil niet dat anderen weten welke kennis en vaardigheden ik (nog) niet heb.
Er zijn geen goede of foute antwoorden. Ook zijn er geen lage of hoge scores. Deze zelfevaluatie geeft door middel van nuances informatie over eventueel verder te ontwikkelen competenties. De uitkomsten van deze zelfevaluatie worden vastgelegd in uw persoonlijk dossier op MijnKNMvD. Daar zijn ze alleen voor u toegankelijk.

Persoonsgegevens:

Deze zelfevaluatie kent drie stappen:

  • Stap 1: inzicht in uw kennis en vaardigheden
  • Stap 2: onderwerpen die van belang zijn voor uw werk
  • Stap 3: uw interessevelden

Stap 1

Hieronder worden per thema een aantal vaardigheden opgesomd die u kunt ontwikkelen. U moet hierbij invullen hoe u zelf vindt dat uw vaardigheid is ontwikkeld.

Domein Communiceren

In hoeverre voelt u zich toegerust met betrekking tot onderstaande kennis, inzichten en vaardigheden?
1 = geheel niet toegerust; 9 = geheel toegerust

Domein Samenwerken

In hoeverre voelt u zich toegerust met betrekking tot onderstaande kennis, inzichten en vaardigheden?
1 = geheel niet toegerust; 9 = geheel toegerust

Domein Ondernemen

In hoeverre voelt u zich toegerust met betrekking tot onderstaande kennis, inzichten en vaardigheden?
1 = geheel niet toegerust; 9 = geheel toegerust

Domein Gezondheid en Welzijn

In hoeverre voelt u zich toegerust met betrekking tot onderstaande kennis, inzichten en vaardigheden?
1 = geheel niet toegerust; 9 = geheel toegerust

Domein Wetenschappelijk handelen

In hoeverre voelt u zich toegerust met betrekking tot onderstaande kennis, inzichten en vaardigheden?
1 = geheel niet toegerust; 9 = geheel toegerust

Domein Persoonlijke ontwikkeling

In hoeverre voelt u zich toegerust met betrekking tot onderstaande kennis, inzichten en vaardigheden?
1 = geheel niet toegerust; 9 = geheel toegerust

Stap 2

Hieronder kunt u aangeven hoe relevant en/of aantrekkelijk u verschillende domeinen vindt.

Relevantie

Hieronder kunt u aangeven hoe relevant de verschillende generieke competentiedomeinen zijn met betrekking tot uw persoonlijke werksituatie
1 = geheel niet relevant; 9 = geheel relevant

Aantrekkelijkheid

Hoe aantrekkelijk/interessant/leuk lijkt het u om onderstaande domeinen verder te ontwikkelen?
1 = geheel niet aantrekkelijk; 9 = geheel aantrekkelijk